Dansk
Neuro­forsknings
Center

Aarhus Universitetshospital &
Aarhus Universitet Health

Vi ønsker at realisere et nyt
hjerne­forsknings­­center for forskere, patienter, pårørende og intersse­­organisa­­tioner

Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, der er verdenskendte for deres bidrag til diagnosticering og behandling af hjernens sygdomme, vil med en ny ikonisk bygning af Bjarke Ingels Group integrere forskning i psykiatri og neuroforskning under samme tag i Dansk Neuroforskningscenter.

Bjarke Ingels og Dansk NeuroforskningsCenter
præsenterer visionerne for projektet og byggeriet

Et nyt hjerneforsknings­center

Et center, der skal være omdrejningspunkt for forskning, samarbejde og folkeoplysning inden for såvel neurovidenskab som psykiatri. Centret skal således være et nexus for forskere, patienter, virksomheder og befolkningen. Et unikt samlingspunkt med auditorier og udstillingsområder og plads til forskning, forelæsninger, innovation, startups og patientforeninger.

VISIONERNE OG AMBITIONERNE FOR Dansk Neuroforskningscenter

Som ét af de få steder i verden vil vi samle forskere fra psykiatrien og alle øvrige neurospecialer.
Vi vil være nytænkende og åbne døre for offentligheden, så alle kan blive klogere på den raske og den syge hjerne.

Læs mere om Dansk Neuroforskningscenter i magasinerne, hvor vi fortæller om vores arbejde og vores visioner.

Dansk Neuroforsknings­center
Et nyt hjerneforskningscenter for patienter.

> Download magasin

Danish Neuroscience Center
A new brain research center for patients

> Download magasin